III. česko-slovenský kongres 2009

Zpráva o kongresu

Ve dnech 19.-20.11.2009 se konal v Národním domě ve Frýdku-Místku již Historicky III. mezinárodní kongres Bazální stimulace® organizovaný akreditovanou vzdělávací institucí INSTITUTEM Bazální stimulace®. Kongres byl pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní asociací Bazální stimulace® a Slovenskou komorou sester a porodních asistentek. Celá akce probíhala pod záštitou primátorky statutárního města Frýdku-Místku a senátorky Ing. Evy Richterové.

Cílem kongresu byla prezentace různých možností uplatnění konceptu Bazální stimulace® v péči v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a výuky u žáků s těžkým zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami. Odborné zkušenosti si formou prezentace přednášek vyměnili účastníci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.

Úvodní slovo kongresu přednesla PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka INSTITUTU Bazální stimulace® a zároveň prezidentka kongresu. Kongres zahájila netradičně prožitkovým cvičením, ve kterém účastníci kongresu simulovali situaci lidí s omezením hybnosti.Cvičení asociovalo rovněž problémy s motorickým výkonem v nadmořské výšce nad 8000 metrů u horolezců, neboť celý kongres se odvíjel také v duchu výstupu na nejtěžší horu světa K2. Pro lidi s těžkým zdravotním postižením je jakákoliv činnost stejně náročná jako pro horolezce vystoupit na „osmitisícovku“. Celý kongres spolumoderoval s PhDr. Karolínou Friedlovou pan Libor Uher, historicky druhý Čech, který stanul na vrcholu hory K2.

V úvodu kongresu byly předneseny zdravice primátorky statutárního města Frýdku-Místku a senátorky Ing. Evy Richterové, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ing. Jiřího Horeckého, B.A. et B.A. (Hons); prezidentky Slovenské komory sester a porodních asistentek, PhDr. Márii Lévyová; Ing. Antona Macholy, předsedy Svazu poskytovatelů sociálních služeb ve Slovenské republice; Mgr. Marty Paukové, ředitelky Odboru sociálních věcí Žilinského samosprávného kraje; PhDr. Slavomíry Pavlíkové, MPH, hlavního rádce Odboru zdravotnického vzdělávání Ministerstva zdravotnictví SR; Mgr. Niny Müllerové, vedoucí Oddělení nelékařských povolání Odboru vědy a vzdělávání MZ ČR. Za vědeckou radu přednesla zdravici Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D.

Odborný program kongresu začal přednáškou PhDr. Karolíny Friedlové, jež byla zahájena netradičně, a to divadelním představením, ve kterém byly úsměvnou formou prezentovány různé možnosti přístupu k pacientům. Její přednáška prezentovala vývoj konceptu Bazální stimulace® v České republice a také na Slovensku. Programem kongresu byly také přednášky ředitelů zařízení sociálních služeb, přednostů oddělení intenzivní péče z klinických zařízení, dále také přednáška o uplatnění konceptu v kojeneckém ústavu u dětí týraných přednesena ředitelem Kojeneckého ústavu v Ostravě, dále pak přednáška ředitelky speciální školy o uplatnění konceptu ve výuce u žáků s těžkým zdravotním postižením, přednášela také ředitelka agentury domácí péče o péči o pacienta s locked-in syndromem v domácí péči. Součástí programu byla rovněž prezentace kasuistiky integrace konceptu u pacienta ve vegetativním stavu. Na přednášku odborníků navázala laická přednáška manželky tohoto konkrétního pacienta a přednášce byl „bývalý pacient ve vegetativním stavu“ osobně přítomen. O přestávce byl pak tento manželský pár v obležení účastníků kongresu.

Po celý první den kongresu probíhala ochutnávka bylinného likéru Lysá hora. Odborný program byl zakončen bohatým rautem a po rautu následovalo přestavení a videoprojekce filmu z drsného prostředí nejtěžší hory světa K2 s osobním komentářem pana Uhra. Ten dokázal i tak velmi napínavý film a vyprávění podbarvit humornými vsuvkami. Po výstupu na horu K2 následovala autogramiáda, taneční večer a během tanečního večera pak losování hodnotných cen, které do tomboly věnovaly partnerské společnosti kongresu a generální partner kongresu společnost Hartmann Rico, a. s.

Tato dvoudenní mezinárodní událost byla pro účastníky kongresu vhodnou příležitostí k výměně zkušeností a zdrojem nových podnětů pro jejich náročnou a obětavou práci. Zároveň byl kongres formou, jak vyjádřit poděkování všem, kteří koncept uvádějí do praxe.

Program (PDF)
Fotogalerie

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy