III. česko-slovenský kongres 2009

Zpráva o kongresu

Ve dnech 19.-20.11.2009 se konal v Národním domě ve Frýdku-Místku již Historicky III. mezinárodní kongres Bazální stimulace® organizovaný akreditovanou vzdělávací institucí INSTITUTEM Bazální stimulace®. Kongres byl pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní asociací Bazální stimulace® a Slovenskou komorou sester a porodních asistentek. Celá akce probíhala pod záštitou primátorky statutárního města Frýdku-Místku a senátorky Ing. Evy Richterové.

Cílem kongresu byla prezentace různých možností uplatnění konceptu Bazální stimulace® v péči v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a výuky u žáků s těžkým zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami. Odborné zkušenosti si formou prezentace přednášek vyměnili účastníci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.

Úvodní slovo kongresu přednesla PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka INSTITUTU Bazální stimulace® a zároveň prezidentka kongresu. Kongres zahájila netradičně prožitkovým cvičením, ve kterém účastníci kongresu simulovali situaci lidí s omezením hybnosti.Cvičení asociovalo rovněž problémy s motorickým výkonem v nadmořské výšce nad 8000 metrů u horolezců, neboť celý kongres se odvíjel také v duchu výstupu na nejtěžší horu světa K2. Pro lidi s těžkým zdravotním postižením je jakákoliv činnost stejně náročná jako pro horolezce vystoupit na „osmitisícovku“. Celý kongres spolumoderoval s PhDr. Karolínou Friedlovou pan Libor Uher, historicky druhý Čech, který stanul na vrcholu hory K2.

V úvodu kongresu byly předneseny zdravice primátorky statutárního města Frýdku-Místku a senátorky Ing. Evy Richterové, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ing. Jiřího Horeckého, B.A. et B.A. (Hons); prezidentky Slovenské komory sester a porodních asistentek, PhDr. Márii Lévyová; Ing. Antona Macholy, předsedy Svazu poskytovatelů sociálních služeb ve Slovenské republice; Mgr. Marty Paukové, ředitelky Odboru sociálních věcí Žilinského samosprávného kraje; PhDr. Slavomíry Pavlíkové, MPH, hlavního rádce Odboru zdravotnického vzdělávání Ministerstva zdravotnictví SR; Mgr. Niny Müllerové, vedoucí Oddělení nelékařských povolání Odboru vědy a vzdělávání MZ ČR. Za vědeckou radu přednesla zdravici Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D.

Odborný program kongresu začal přednáškou PhDr. Karolíny Friedlové, jež byla zahájena netradičně, a to divadelním představením, ve kterém byly úsměvnou formou prezentovány různé možnosti přístupu k pacientům. Její přednáška prezentovala vývoj konceptu Bazální stimulace® v České republice a také na Slovensku. Programem kongresu byly také přednášky ředitelů zařízení sociálních služeb, přednostů oddělení intenzivní péče z klinických zařízení, dále také přednáška o uplatnění konceptu v kojeneckém ústavu u dětí týraných přednesena ředitelem Kojeneckého ústavu v Ostravě, dále pak přednáška ředitelky speciální školy o uplatnění konceptu ve výuce u žáků s těžkým zdravotním postižením, přednášela také ředitelka agentury domácí péče o péči o pacienta s locked-in syndromem v domácí péči. Součástí programu byla rovněž prezentace kasuistiky integrace konceptu u pacienta ve vegetativním stavu. Na přednášku odborníků navázala laická přednáška manželky tohoto konkrétního pacienta a přednášce byl „bývalý pacient ve vegetativním stavu“ osobně přítomen. O přestávce byl pak tento manželský pár v obležení účastníků kongresu.

Po celý první den kongresu probíhala ochutnávka bylinného likéru Lysá hora. Odborný program byl zakončen bohatým rautem a po rautu následovalo přestavení a videoprojekce filmu z drsného prostředí nejtěžší hory světa K2 s osobním komentářem pana Uhra. Ten dokázal i tak velmi napínavý film a vyprávění podbarvit humornými vsuvkami. Po výstupu na horu K2 následovala autogramiáda, taneční večer a během tanečního večera pak losování hodnotných cen, které do tomboly věnovaly partnerské společnosti kongresu a generální partner kongresu společnost Hartmann Rico, a. s.

Tato dvoudenní mezinárodní událost byla pro účastníky kongresu vhodnou příležitostí k výměně zkušeností a zdrojem nových podnětů pro jejich náročnou a obětavou práci. Zároveň byl kongres formou, jak vyjádřit poděkování všem, kteří koncept uvádějí do praxe.

Program (PDF)
Fotogalerie

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy