II. česko-slovenský kongres 2007

Reportáž z konference

Ve dnech 22. – 23.11.2007 se v hotelu Centrum ve Frýdku-Místku konala již historicky 2. národní konference Bazální stimulace® s mezinárodní účastí. Konference byla pořádaná INSTUTITEM Bazální stimulace® ve spolupráci se Slezskou univerzitou Opava. Protože se o tuhle problematiku už delší dobu zajímám, rozhodla jsem se této konference zúčastnit. Mým cílem bylo odnést si odtud nové poznatky v této oblasti, seznámit se s výsledky Bazální stimulace® u svých kolegů a kolegyň na jiných pracovištích a také spatřit a poslechnout si přednášku samotné zakladatelky konceptu, profesorky Christel Bienstein.

Konference byla zahájena ředitelkou INSTITUTU Bazální stimulace®, PhDr. Karolínou Friedlovou, která nejen přivítala a představila všechny čestné hosty této konference, ale také přečetla úvodní zdravici Terezy Maxové a Táni Fišerové. Ty se bohužel nemohly zúčastnit z důvodu svého pobytu zahraničí. Po tomto milém přivítání následovalo přivítání ještě milejší a tím bylo vystoupení dětí z mateřské školy ve Frýdku-Místku.

Po jejich vystoupení následoval již první blok dopoledních přednášek. Ten byl zahájen opět paní ředitelkou Institutu Bazální stimulace®. Ta ve své úvodní přednášce stručně ale výstižně shrnula nejen vývoj a historii tohoto konceptu, ale také výsledky supervizí na některých proškolených pracovištích. Paní Mgr. Hana Anastassiadou, která vystoupila jako druhá v dopoledním bloku se svojí přednáškou nazvanou „Rodinní příslušníci a terapeutický tým“, nás informovala jak je neuvěřitelně složitý vztah zdravotnického personálu, zejména na odděleních intenzivní péče, a rodinných příslušníků, jak svoji hospitalizaci prožívá pacient a jak jeho příbuzní a nakonec také několik podnětných rad, jak bychom se jako zdravotníci měli k rodinným příslušníkům chovat. Po přednášce paní Mgr. H.Anastassiadou následovala další, kterou prezentovala prim. MUDr. L.Kováčiková, Ph.D., pracující na Oddělení anestézie a intenzivní medicíny v nemocnici Bratislava – Kramáre. Ve své přednášce, nazvané: „Využití Bazální stimulace® na oddělení intenzivní medicíny dětského kardiocentra“ nás velice poutavě seznámila s výsledky jejich práce právě na tomto již výše jmenovaném pracovišti. Po paní primářce vystoupili se svými zkušenostmi a postřehy doc. Prim. MUDr. M.Hladík, Ph.D. a vrchní sestra Bc. V.Wolffová. Oba pracují na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jejich přednášky byla zaměřeny na využití tohoto konceptu v praxi a jako první nám naznačili poukázali na možnost zapojení do Bazální stimulace® také zvířata.

Těmito dvěma přednáškami byl zakončen první dopolední blok a následoval slavností oběd, kdy jsme si pochutnali na vynikající svíčkové v restauraci hotelu Centrum.

Druhý, již odpolední blok zahajovala PhDr. Eva Procházková, pracující v Caritas Sozialis ve Vídni a ta nás seznámila s problematikou biografie klienta. Její přednáška,ve mně zanechala hluboký dojem z toho, jak je vnímání v jednotlivých generacích odlišné. O pacienty, často již ve vyšším věku se většinou stará zdravotnický personál ve věku podstatně mladším a často si neuvědomujeme co tito pacienti v životě zažili a v jaké museli žít době. Po této velice pěkné a zajímavé přednášce pokračovala prezentací prim. MUDr. N. Fišerová a MUDr. J. Kadlčíková, jenž pracují na neurologickém oddělení nemocnice Vyškov p.o. a seznámili nás s možnostmi využití tohoto konceptu právě u neurologických pacientů. První odpolední blok zakončovala PhDr. A. Hazuchová, pracující v Domově seniorů Archa v Bratislavě a opět jsme byli velmi poutavou přednáškou seznámeni s využíváním tohoto konceptu, tentokrát u seniorů.

Po krátké přestávce následovaly přednášky čestných hostů ze zahraničí. Jako první vystoupila DGKS Karin Wegsada, pracující na klinice v Hornu v Rakousku a která je v této zemi jedním z certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace®.Ve své opět velice zajímavé a poutavé přednášce nás zasvětila do problematiky Bazální stimulace® ještě hlouběji. Po její přednášce vystoupil DGKP Franz Kitzler, jenž pracuje jako vyučující na zdravotnické škole v Hornu v Rakousku a také je jedním z certifikovaných lektorů. Ten prezentaci zaměřil na problematiku našeho vnímání. Svoji přednášku doplnil velice zajímavými cvičeními a video-ukázkami, kdy jsem si mohli sami na sobě vyzkoušet naši pozornost, vnímání okolního světa a také rozdíl ve vnímání zdravých lidí a u pacientů s určitým postižením (plegie, parézy, CMP, polytraumata, poranění mozku apod.). Celý první den této konference zakončoval svojí prezentací DGKP Alexander Kysela, který nám přednesl jak je možné a velmi výhodné i účinné zapojit do konceptu Bazální stimulace® zvířata, především pak psy, kočky, ale také králíky, morčata a jistě i mnohá další. V souvislosti s jeho přednáškou mě napadla myšlenka, jaká je obrovská škoda, že je tato forma terapie u nás využívána velice zřídka a je často předem zavrhována aniž by byla na daném pracovišti vůbec vyzkoušena. Přitom téměř každý Čech má doma svého domácího mazlíčka, s nímž si často rozumí víc jak s některým příbuzným a mohl by mu tedy v jeho terapii být velice prospěšným.

Po skončení přednášek následovala ještě prezentace firem, které tuto kofencenci sponzorovali. Jednalo se o firmy Abena, Arrow, ARS Audio, Linet, ProMedica a MSM. Ti svoje výrobky prezentovali nejen v této části konference, ale také po celou dobu v přilehlém vestibulu hotelu Centrum a dávali tak možnost, si některé jejich výrobky vyzkoušet či přímo zakoupit. Po celou dobu konfetem probíhala také ochutnávka likéru Beskydy, který nabízelo Beskydské informační centrum Frýdek -Místek. Prezentovali se také mediální partneři této akce a to Zdravotnické noviny a časopis Sestra.

V prvním dnu byla také pokřtěna kniha PhDr. Karolíny Friedlové: „Bazální stimulace® v základní ošetřovatelské péči“, čehož se zhostil ředitel České televize Ostrava Mgr. Ilja Racek, Ph.D. Po tomto aktu následoval nádherně přichystaný a ještě lépe chutnající raut, připravený personálem hotelu Centrum. Celý den byl zakončen tanečním večerem s živou hudbou a ukázkami moderních tanců, ale také tombolou.Ta skýtala obrovské množství hodnotných cen od již výše jmenovaných sponzorů, ale také věnovaných INSTITUTEM Bazální stimulace® a Informačním centrem Frýdek- Místek. Vzhledem k tomu, že této tomboly se velká většina účastníků již nezúčastnila, byla šance na výhru některé z hodnotných cen opravdu vysoká a vyhrával téměř každý.

Druhý a zároveň i poslední den konference byl zahájen jednak vynikající snídaní ve formě švédských stolů, která byla servírována opět ve velice příjemné hotelové restauraci, ale také přednáškou samotné Christel Bienstein, která je profesorkou na Univerzitě ve Witten/ Herdecke v Německu. Ta nás ve své přednášce seznámila se vznikem a začátky konceptu, který založila společně s Prof.Dr. A.Fröhlichem a velice poutavě poukázala na obrovské možnosti a využití Bazální stimulace® téměř ve všech oborech medicíny.

V dalším bloku vystoupili se svými poznatky a zkušenostmi z praxe M.Škodová, DiS., která hovořila o možnostech Bazální stimulace® v paliativní medicíně a seznámila nás s tím, jak tento koncept využívají v Domově pro seniory v Jičíně. Dále pak Ing. J.Richterová, která pro změnu svoji přednáškou prezentovala možnosti zapojení Bazální stimulace® při vyučování, konkrétně na Základní škole speciální Diakonie Čáslav.Dalším přednášejícím byla Bc. H.Borýsková a Eva Jáňová, které nás seznámili se svými úspěchy při práci s tímto konceptem na neurochirurgické JIP ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice. Asi nejdojemnější byla přednáška Mgr. T.Bártové a R. Sikorové, pracující na dětském oddělení JIRP v Městské nemocnici Ostrava, kterou nazvali: „Dobrá věc se podařila aneb Bazální stimulace® a hyperbaroxie základ úspěchu“. V této prezentaci nás seznámili nejen se svým pracovištěm, ale také s příběhem a kasuistikou osmileté Esterky, která po vážné dopravní nehodě skončila v bezvědomí a po mnoha transportech, operacích a zákrocích jí byla přidělena diagnóza Apalický syndrom. Na tomto pracovišti jí byla intenzivně poskytována Bazální stimulace® spolu s hyperbaroxická terapií a jejich úsilí se dočkalo výsledku. Tato těžce zraněná holčička dnes dokáže hovořit, přemýšlet, číst, psát a počítat a pomalu začíná také sama chodit. Příběh byl doplněn řadou fotografií a video-nahrávek, díky nímž jsme byli dokonale vtaženi do děje a po skončení této přednášky se dojetím rozbrečeli snad všichni účastnici i pořadatelé konference.

Po tomto bloku přednášek následoval opět vynikající slavností oběd, jehož hlavním chodem byl kuřecí řízek s bramborovým salátem. Po obědě pokračovala tato konference již posledním odpoledním blokem, ve kterém se prezentovala řada oddělení, nemocnic a domovů pro seniory a zaznělo velice mnoho zajímavých postřehů, poznatků, zkušeností a životních příběhů.

Závěrem bych chtěla mnohokrát poděkovat paní ředitelce PhDr. Karolíně Friedlové, nejen za vynikající organizaci této konference, ale také za to, že tento koncept do naší republiky vůbec přivedla, dostala ho do podvědomí mnoha lidí a to nejen zdravotníků a významně se zasadila o jeho rozvoj. Díky její snaze a snaze následně mnoha zdravotnických pracovníků, jenž tento koncept oslovil, je jistě mnoho a mnoho pacientů, kteří by bez něj zemřeli nebo zůstali ve velmi vážném a prognosticky špatném zdravotním stavu.Troufám si za tyto všechny pacienty, jejich rodiny a příbuzné, ale také všechny sestry, lékaře, ošetřovatele a sanitáře, kteří koncept do své práce zapojují vyslovit jediné: DĚKUJEME!

Bc. Kličková Hana
DTC FN Brno Bohunice a LF MU Brno

Program (PDF)
Fotogalerie

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy