Dětská resuscitace FN Ostrava Poruba

Dětské resuscitační jednotky FN Ostrava Poruba fungují od května 2003. Jsou rozděleny na stanici A, která disponuje 7 lůžky a dětskou dialýzou. Zde jsou hospitalizovány děti s těžkým, život ohrožujícím interním onemocněním. Stanice B má 5 lůžek a je centrem pro kraniotraumata pro Moravskoslezský region.

Oficiálně byl koncept Bazální stimulace implementován do ošetřovatelské péče na tomto odd. od června 2004, kdy bylo celé oddělení – lékaři, sestry, sanitáři, ošetřovatelé Mgr. Friedlovou proškoleni v základním a později v rozšířeném kurzu Bazální stimulace.

V rámci proškolení oddělení absolvovalo jednodenní exkurzi v nemocnici Horn – Rakousko na resuscitačním oddělení, kde koncept BS již několik let úspěšně používají.

K dnešnímu dni se podařilo zásluhou konceptu Bazální stimulace přivést do plného duševního zdraví 4 děti. V této oblasti nelze provádět výzkum, nicméně se domníváme, že u těchto pacientů díky konceptu došlo k obnově vnímání. Z klinického hlediska se jednalo o případy s těžkým poškozením mozkové tkáně – 2x poúrazové, posthypoxické a jeden případ komplikovaného odtlumení po operaci mozkového tumoru. Dle specialistů neurologů, neurochirurgů byla prognóza na obnovu vnímání minimální, spíše žádná. Koncept Bazální stimulace na našem oddělení je ve vývoji. Disponujeme různými pomůckami usnadňujícími a zefektivňujícími stimulaci, vlastní dokumentací pro BS, používáme i alternativy mimosmyslového působení barev a jiné. Prioritou tohoto oddělení je profesionalita kloubící se s lidskostí a to především v podobě komunikace s rodinou. Pro každého rodiče u dítěte v ohrožení života je vypracován individuální program návštěv a začlenění do ošetřovatelské péče u lůžka dítěte.

Máme vypracovány edukační materiály seznamující rodiče i zdravotníky s konceptem Bazální stimulace. Péče o naše pacienty nekončí propuštěním do jiného zdravotnického zařízení. Rodiče nemocných dětí se na naše oddělení vrací v případě potřeby pro rady a mnohdy naše sestřičky za pacienty dojíždí nejen do jiných zdravotnických zařízení, ale především domů.

Bc. Wolffová Věra, vrchní sestra
Oddělení pediatrické resuscitační péče Fakultní nemocnice Ostrava Poruba

 

 Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy