Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra (OAIM-DKC) sa nachádza na -2. poschodí budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave.

Úsek anestéziológie poskytuje anesteziologickú a resuscitačnú starostlivosť pacientom s vrodenými vývojovými chybami srdca počas kardiochirurgických operácií, katetrizácií alebo iných diagnostických a intervenčných výkonov. Táto starostlivosť zahŕňa predoperačnú prípravu pacientov a celkovú anestéziu k výkonom s použitím aj bez použitia mimotelového obehu.

Úsek intenzívnej medicíny s ôsmimi lôžkami poskytuje špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť:

  • novorodencom s kritickou vrodenou chybou srdca
  • pacientom s vrodenou alebo získanou srdcovou chybou po kardiochirurgickej operácii alebo intervenčnom zákroku
  • pacientom so srdcovou chybou po nekardiochirurgických operáciách
  • pacientom s potrebou transplantácie srdca
  • pacientom vyžadujúcim mimotelovú mechanickú podporu cirkulácie (ECMO, LVAD a pod.)

Narodenie dieťaťa s vrodenou srdcovou chybou prináša do rodiny pochopiteľný strach, napätie a neistotu. Jednou zo základných úloh personálu na našom pracovisku je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora rodiny a dostatočná komunikácia s rodinou pacienta, ktorá je nevyhnutná na vybudovanie pocitu dôvery, že dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách. Počas hospitalizácie dieťaťa na našom oddelení, mu môžu rodičia doniesť jeho obľúbenú knižku, hračku alebo mu púšťať cez slúchadlá obľúbené rozprávky a pesničky. K dispozícii je tiež video s ponukou rozprávok. Pre rodičov detí máme informačný materiál o našom oddelení. Pred každou operáciou dieťaťa oboznámime rodičov s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny, a tým ich čo najšetrnejšie pripravíme na hospitalizáciu ich dieťaťa na našom oddelení. Do praxe sa snažíme zavádzať nové medicínske a ošetrovateľské postupy. Jedným z nich je aj Bazálna stimulácia. Začiatkom roka 2006 sa zúčastnili kurzu Bazálnej stimulácie pod vedením Mgr. Friedlovej vrchná sestra a staničná sestra z OAIM a vrchná sestra z Kardiologického oddelenia. Poznatky z kurzu sme začali postupne zavádzať do ošetrovateľskej starostlivosti. Po prvých dobrých skúsenostiach sme sa rozhodli preškoliť ďalšiu časť personálu. V júli 2007 sa uskutočnil v Bratislave základný kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom za zúčastnili primárka, lekár 13 sestier z OAIM a 10 sestier z Kardiologického oddelenia.

V rámci konceptu Bazálnej stimulácie najčastejšie používame polohovanie do hniezd a múmií, iniciálny dotyk, masáž stimulujúcu dýchanie a chuťovú stimuláciu u zaintubovaných pacientov. Aktívne spolupracujeme s rodičmi pri zisťovaní anamnézy dieťaťa, aby sme získané informácie čo najlepšie využili v ošetrovateľskej starostlivosti. V koncepte Bazálnej stimulácie sa chceme naďalej vzdelávať. Plánujeme zaškolenie ďalších pracovníkov, účasť na nadstavbovom kurze a medzinárodnej konferencii v októbri 2007.

Miroslava Sekerášová
staničná sestra OAIM

 Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy