DD a PPD Zastávka u Brna

Výsledky ošetřovatelské péče poskytované podle konceptu Bazální stimulace u klientů s demencí

Na nově zřízeném oddělení pro klienty s demencí v DD Zastávka pracujeme od roku 2005 podle konceptu Bazální stimulace. Již dnes můžeme konstatovat, že Bazální stimulace je pro tuto nejzranitelnější skupinu klientů nejvhodnější formou komunikace se svým okolím, je založena na velké míře empatie, citu a schopnosti zaznamenat i nepatrné reakce klienta, o trpělivosti přizpůsobit se jeho komunikační úrovni. Povzbuzením do další práce pro personál jsou i sebemenší úspěchy v každodenních činnostech, důvěra klienta ve „svoji sestřičku“. Oblíbená ze somatické stimulace je osvěžující koupel, poloha hnízdo a masáž stimulující dýchání, která uvolňuje psychosomatické napětí a navozuje pocit jistoty a bezpečí. Komfort v ležení klienta se vytváří pomocí perličkových polštářů.

Poloha hnízdo

Masáž stimulující dýchání

Polohování

U těžkých demencí máme úspěch s prováděním orální stimulace, kdy se klient brání vstupu do dutiny ústní, nechce přijímat tekutiny, potravu, odmítá provádění hygieny dutiny ústní. Navíc umísťujeme do zorného pole těchto klientů něco, co upoutá jeho pozornost, aby měl co nejvíce zrakových stimulů, vhodná je i hudba, kterou měl klient rád. zar_zast_b7 Na obrázcích názorně vidíme, jak pomocí štětičky smočené v tekutině, kterou klientka měla ráda (může to být káva, ovocná šťáva, ale i alkohol), pozvolna začíná otevírat ústa, nejprve nedůvěřivě ochutnává, uvědomí si, že ji podáváme něco co měla ráda a přijímá naši péči.

Dalším příkladem je klientka s těžkou demencí, u níž se střídaly stavy apatie a neklidu. Od listopadu u ní došlo k progresi onemocnění v takovém rozsahu, že bylo nutné zavést restrikci fixací, aby se snížilo riziko nebezpečí. Pravidelně se u ní prováděla orální stimulace, zklidňující koupel, po ní se balila do „mumie“. Dobře reagovala i na vibrační stimulaci – stimulaci tělo na tělo, kdy ošetřující personál je v lůžku s klientem, vyvolává vibrace svým hlasem – zpěvem, vyprávěním. K dnešnímu dni je bez kurtování, s nastartováním sama jí a pije, je schopna chůze bez pádu.

Vibrační stimulace tělo na tělo

Slibný výsledek

Bazální stimulace je formou aktivní ošetřovatelské péče. Formuje se ze vztahu mezi ošetřujícím personálem a klientem. Procvičováním získaných dovedností, stimulací uložených vzpomínek v paměťových drahách v mozku umožňuje klientům komunikovat s okolím, prožít svůj život důstojně. Ošetřující personál tohoto oddělení je díky výsledkům konceptu Bazální stimulace motivovaný, prožívá úspěchy klientů a neustále se zdokonaluje ve své práci. Závěrem konstatujeme, po zavedení konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče došlo k markantnímu zkvalitnění života zejména u klientů s demencí. Dosažené výsledky nás přesvědčují o tom, že Bazální stimulace obohacuje nejen klienta, který dožívá svůj život důstojně, ale i personál, který se může seberealizovat, být maximálně kreativní. Po roce a půl konstatujeme, že výsledky práce dosažené tímto konceptem jsou měřitelné, humánní a svým přínosem pro klienta nenahraditelné. Zastávka 21. 2. 2006 Zpracovala: vrchní sestra Marie Báňová Miroslav Maloň, ředitel DD a PPD Zastávka 

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy